Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου: Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου
 
Οργανόγραμμα Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου