Χρήσιμες οδηγίες για την αλληλογραφία με τη ΔΠΕ Σάμου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Χρήσιμες οδηγίες για την αλληλογραφία με τη ΔΠΕ Σάμου

Χρήσιμες οδηγίες για την αλληλογραφία με τη ΔΠΕ Σάμου

Διαπιστώθηκε πως σε κάποιες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν λαμβάνουν την αλληλογραφία που αποστέλλεται από τη ΔΠΕ Σάμου,  έχει καταχωρηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΠΕ Σάμου ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Παρακάτω θα βρείτε σύντομες οδηγίες για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα.

1.  Από το μενού Αλληλογραφία επιλέξτε Κανόνες.

2. Από την αριστερή  στήλη επιλέξτε Μαύρη Λίστα.

3. Εντοπίστε την ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.sam.sch.gr, επιλέξτε την, διαγράψτε τη πατώντας το DEL του πληκτρολογίου, κάντε Αποθήκευση.