Πρόσκληση υποβολής διάθεσης εκπ/κών ειδικοτήτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής διάθεσης εκπ/κών ειδικοτήτων


Δείτε τα κενά εδώ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της ΔΙΠΕ  Σάμου,  από άλλα ΠΥΣΠΕ που έχουν αποσπαστεί στη ΔΙΠΕ Σάμου, και της ΔΙΔΕ για δήλωση  διάθεσης  σε Δημοτικά Σχολεία Π. Ε. Σάμου για συμπλήρωση του Υ.Δ.Ω»
Παρακαλούνται
Α)οι παρακάτω αναφερόμενοι μόνιμοι και αποσπασμένοι   εκπαιδευτικοί στην  ΔΙΠΕ Σάμου των κλάδων :

·         ΠΕ05- Γαλλικής Γλώσσας
·         ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής
·         ΠΕ86- Πληροφορικής
·         ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας

Α΄Σάμου
Παπαχρήστου Μαρία , ΠΕ05
Παπαγεωργίου Αιμιλία ΠΕ05
Βαγιανού Μαρία, ΠΕ06
Ρίγλης Κωνσταντίνος, ΠΕ06
Χιώτης Δημήτριος, ΠΕ11
Λασπιάς Κων/νος ΠΕ11
Μαυρίκη Κυρανιώ, ΠΕ11
Παρπόρης Πέτρος, ΠΕ11
Παπαλαζάρου Λάζαρος, ΠΕ11
Βουρλάκος Μιχαήλ, ΠΕ86
Κυριακίδης Δημήτριος, ΠΕ86
Κολέτσος Ειρηναίος, ΠΕ86
Βαμβακάς Δημήτριος, ΠΕ86

Β΄Σάμου
Μουχάλη Μαρία, ΠΕ11
Καλαμάρας Νικόλαος, ΠΕ11
Γαρδέλης Ιωάννης, ΠΕ11
Κυπριώτης, ΠΕ11
Μητροθανάση Παναγιώτα, ΠΕ06
Κουϊμτζής  Γεώργιος, ΠΕ86
Χατζηαραπίδης Γεώργιος- Ελευθέριος ΠΕ86


Οι οποίοι δε συμπληρώνουν το Υποχρεωτικό Διδακτικό Ωράριό τους, λαμβάνοντας υπόψη τους συνημμένους πίνακες – ανά κλάδο – που αφορούν σε ελλείμματα – ανά σχολείο και περιοχή μετάθεσης –

να καταθέσουν σχετική δήλωση διάθεσης σε σχολεία της ΔΙΠΕ Σάμου προς  συμπλήρωση του Υποχρεωτικού Διδακτικού τους Ωραρίου στην υπηρεσία μας μέχρι και την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.


Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με fax: 22730 21330 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dipe.sam.sch.gr.

Συνημμένα:
3. Δήλωση διάθεσης εκπ/κού ειδικότητας


                                                                        Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
        
                                                                     Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: