Ειδικά θέματα για την εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Ειδικά θέματα για την εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο"


Ειδικά θέματα για την εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο"Σας υπενθυμίζουμε/ενημερώνουμε ότι με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4551/2018 "Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις" τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.
            Ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 10 "Μεταβατική διάταξη" ορίζεται ότι: "Το μέτρο του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιούλιο του 2018 και αφορά σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις με κατοικία ή μόνιμη έδρα, αντίστοιχα, στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και ΨέριμοΗ πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας."
            Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι με την έκδοση της αριθμ. 2745/29-07-2018επισυναπτόμενης Κοινής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης & Οικονομικών & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα "Εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)" ενεργοποιήθηκε η σχετική διαδικασία. Στις διατάξεις, δε, του άρθρου 2 "Εμπλεκόμενοι φορείς" αυτής ορίζεται ότι "Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται: α) ……. δ) με τιςΔιευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό,….."
            Για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η Υπηρεσία μας επικοινώνησε με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τα οποία και ενημερωθήκαμε για τα απαραίτητα (προσωπικά) στοιχεία των αναπληρωτών (ή/και ωρομισθίων) εκπ/κών που πρέπει να αποστέλλονται από πλευράς σαςστο εν λόγω Υπουργείο, προκειμένου να επιβεβαιώνονται αρμοδίως τα ονόματα των (οιωνεί) δικαιούχων του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Ειδικότερα ενημερωθήκαμε ότι πρέπει να αποστέλλεται αρχείο συμπληρωμένο με τις στήλες του κάτωθι πίνακα:

A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Ημερομηνία έναρξης Σύμβασης
Ημερομηνία λήξης Σύμβασης
Θέση / Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης
Νησί Τοποθέτησης
τον οποίο θα πρέπει να επικαιροποιείτε κάθε φορά που υπάρχει νεότερος δικαιούχος (π.χ. λόγω νέας πρόσληψης).
            Αν δεν υπάρχουν νέες προσλήψεις, αλλά μόνο λοιπές μεταβολές (π.χ. αλλαγή τοποθέτησης, παραίτηση του αναπληρωτή εκπ/κού), η αποστολή του επικαιροποιημένου πίνακα γίνεται ανά τρίμηνο.
            Για την ομαλή έναρξη και υλοποίηση της διαδικασίας κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, κρίθηκε σκόπιμο να σας αποστείλουμε προσυμπληρωμένο το αρχείο "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 24_09_2018" (με επιπλέον στήλες) με το σύνολο των αναπληρωτών εκπ/κών οι οποίοι προσλήφθηκαν σε περιοχές πρόσληψης στις οποίες και ανήκουν τα νησιά της (μεταβατικής) διάταξης του άρθρου 10 του Ν.4551/2018. Από πλευράς σας οφείλετε να ελέγξετε/επιβεβαιώσετε τα καταχωρισμένα στοιχεία στο εν λόγω αρχείο [τα οποία επισημαίνεται ότι αντλήθηκαν από τα πληροφοριακά συστήματα ΟΠΣΥΔ και Myschool (στις 24-09-2018)], και για όσους έχουν τοποθετηθεί στα υπό κρίση νησιά να συμπληρώσετε τη στήλη "ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Μεταφ. Ισοδ." με την επιλογή ΝΑΙ. Ειδικά για τους δικαιούχους του Μεταφορικού Ισοδυνάμου θα πρέπει να συμπληρώσετε αρμοδίως και τις στήλες "ΑΜΚΑ", "Θέση / Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης" και "Νησί Τοποθέτησης" [εφόσον δεν είναι ήδη (ορθά) συμπληρωμένες]. Σημειώνεται ότι οι στήλες "Ημερομηνία έναρξης Σύμβασης" και "Ημερομηνία λήξης Σύμβασης" είναι προσυμπληρωμένες με την ημερομηνία ανάληψης Υπηρεσίας που εμφανίζεται στο ΟΠΣΥΔ και την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2018-2019 αντίστοιχα. Ειδικά για τη στήλη "Ημερομηνία λήξης Σύμβασης", αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί από πλευράς σας μόνο εφόσον στο μεταξύ υπήρξε παραίτηση/λήξη σύμβασης του εκπ/κού.

            Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι εμφανιζόμενοι στο xls εκπ/κοί δεν έχουν τοποθετηθεί στα υπό κρίση νησιά θα πρέπει να τους διαγράψετε από το υπό κρίση αρχείο. [Εφόσον, δε, έχουν τοποθετηθεί σε λοιπά νησιά (πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας) οφείλετε να τους συμπεριλάβετε στο σχετικό αρχείο που θα αποστείλετε (σε μεταγενέστερο χρόνο) για αυτούς που δικαιούνται να λάβουν το Μ.Ι. από 01-01-2019 κατά τη γενική εφαρμογή του μέτρου.]
            Δεδομένου ότι η καταβολή των σχετικών ποσών πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μηνιαία βάση, παρακαλείσθε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την αποστολή του αρχείου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  (υπόψη κ. Χατζηγιαννάκη) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουnikosxatz@aegean.gr το συντομότερο δυνατό  

           

            Σε κάθε περίπτωση επισημαίνονται τα εξής:

(1) Η Υπηρεσία μας ουδεμία αρμοδιότητα έχει στη διαχείριση/έλεγχο της υπό κρίση διαδικασίας ή/και στην παροχή απόψεων διοικητικής φύσεως επί του θέματος. Η ενασχόλησή της με το ζήτημα γίνεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας περί της υποχρέωσής σας αποστολής των σχετικών στοιχείων και τη διευκόλυνσή σας κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου.

(2) Για την επικοινωνία των χρηστών του Μ.Ι. με το γραφείο αρωγής του ανωτέρω Υπουργείου λειτουργεί ο σύνδεσμος https://metaforikoisodynamo.gr/Contact.aspx .

(3) Δεδομένου ότι για την πιστοποίηση του δικαιούχου εκπ/κού απαιτείται η υποβολή από πλευράς του σχετικής αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (όπου, μεταξύ άλλων, συμπληρώνει τον αριθμόIBAN του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να πιστώνονται τα σχετικά ποσά)παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό τους δικαιούχους προκειμένου να προβούν στη σχετική ενέργεια.

(4) Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ακολουθούν, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τη διαδικασία των μόνιμων κατοίκων των νησιών.