Αναπληρωτές: Λειτουργικά κενά ΠΕ60, ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής) και Ειδικοτήτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Αναπληρωτές: Λειτουργικά κενά ΠΕ60, ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής) και Ειδικοτήτων