Λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων ΔΙ.Π.Ε. Σάμου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων ΔΙ.Π.Ε. Σάμου

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων ΔΙ.Π.Ε. Σάμου για το διδακτικό έτος 2018-2019
Αναρτώνται, σε συνημμένα αρχεία, τα ενδεικτικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης Π. Ε. Σάμου, όπως προσδιορίστηκαν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σάμου στις συνεδριάσεις της 12ης και 13ης Ιουλίου 2018.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
Αλεξάνδρα Εμμανουηλίδου