Διευκρινήσεις για το ν. 4553/2018 σχετικά με τους εκπ/κούς συζύγους στρατιωτικών - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Διευκρινήσεις για το ν. 4553/2018 σχετικά με τους εκπ/κούς συζύγους στρατιωτικών