Έκδοση απόφασης οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86 της Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Έκδοση απόφασης οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86 της Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου