Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης Προϊστάμενου της Δ/νσης ΔΥ της ΑΔΙΠ - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης Προϊστάμενου της Δ/νσης ΔΥ της ΑΔΙΠ