Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες


Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ - ΚΠ - 90205 - 2018 -ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΕΚΠ_ΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠ_ΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Α_ΘΜΙΑΣ & Β_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_ΣΗΣ.pdf