Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Σχολείων 2018-19 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Σχολείων 2018-19


Σας αποστέλλουμε  την   με  αριθμ.πρωτ. 92014 /Δ3/05/06/2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΑΖ4653ΠΣ-102) εγκύκλιο με  θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος»  της  Υπηρεσίας  μας καθώς  και   α) το Έντυπο «Ειδικό  Νηπιαγωγείο   ή  Ειδικό Δημοτικό  Σχολείο—ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ» β)  Πίνακα Α΄ και  γ)  Πίνακα  Γ΄  και  παρακαλούμε  για  την  άμεση  ενημέρωση  των σχολικών  μονάδων περιοχής  ευθύνης  σας,    των   Σχολικών     Συμβούλων  Ε.Α.Ε. (μέσω Π.Δ.Ε.)  και των  Προϊσταμένων   Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. (μέσω Π.Δ.Ε.).

 Η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Α΄  της  Διεύθυνσης  Ειδικής   Αγωγής  και  Εκπαίδευσης

Τζένη  Παναγιωτοπούλου

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 🖹