Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον ERCEA - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον ERCEA

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA).
Αιτήσεις έως 8 Μαΐου 2018.
ΣΥΝΗΜΜΜΕΝΑ