Μελέτη αξιολόγησης του νέου Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Μελέτη αξιολόγησης του νέου Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Μελέτη αξιολόγησης του νέου Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ), από την οπτική των εκπαιδευτικών

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Ο Τομέας Υγείας Παιδιού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας διεξάγει έρευνα με θέμα την «Αξιολόγηση του νέου Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ), από την οπτική των εκπαιδευτικών».  (Έγκριση ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρωτ. 76073/Δ2, 11-05-2018)

Σκοπός  της μελέτης είναι η αξιολόγηση του νέου ΑΔΥΜ, με στόχο τη βελτίωσή του.

Η μελέτη διεξάγεται μέσω  ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Επειδή η οπτική του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ουσιαστική αξιολόγηση του ΑΔΥΜ, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο https://goo.gl/WKJ3hc .

Επίσης θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να προωθήσετε τον παραπάνω σύνδεσμο στα σχολεία της αρμοδιότητας σας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Η  συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και χρειάζεται περίπου 5 λεπτά.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας!

Με εκτίμηση,

Π. Σαββίδου,

Ιατρός- Επιστημονική Συνεργάτης Τομέα Υγείας Παιδιού,

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας