Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
 Οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού, οι οποίοι θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018 - 2019 στην Ε΄ τάξη, καλούνται σύμφωνα με την Φ.52/64336/Δ1/24-4-18 να επιλέξουν ως 2η Ξένη Γλώσσα μεταξύ της Γαλλικής και της Γερμανικής.
Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο, οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων, οφείλουν να ενημερώνουν εσάς (τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης) με επιστολή τους εντός του Μαΐου ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν τα παιδιά τους στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 8η Ιουνίου 2018.
Τέλος, να γνωρίζετε ότι οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων με τη λήξη των μαθημάτων αποστέλλουν στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών βεβαίωση για τη 2η ξένη γλώσσα πουέχει διδαχθεί ο μαθητής στο Δημοτικό και κατά περίπτωση τις αιτιολογημένες αιτήσεις για την αλλαγή της 2ης ξένης γλώσσας από αυτή που διδάχτηκε στο Δημοτικό.
Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.
 Με πολλή εκτίμηση

 Δημήτριος Τηλαβερίδης
 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ07