Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση

Πρόσκληση στην 3η επιστημονική ημερίδα «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση» – Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Αγαπητοί/ες,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε εσάς και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς σας στις εργασίες της 3ης επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση» που οργανώνει  το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος, ώρα έναρξης 8:30.

Η ημερίδα απευθύνεται σε

  • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επιμορφωτές και στελέχη της εκπαίδευσης
  • Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και σε όποιον ενδιαφέρεται για το ερευνητικό αυτό πεδίο

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη και δεν χρειάζεται προεγγραφή.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το πρωί της διεξαγωγής 8:30 – 9:00.

Όσοι παρακολουθήσουν την ημερίδα μπορούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και την αφίσα της ημερίδας Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ημερίδας  εδώΕκ μέρους του Προέδρου της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητή Σοφού ΑλιβίζουΝεφέλη Βρατσάλη

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"

Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 851 32 ΡΟΔΟΣ
Τηλ. 22410 99274 - Fax 22410 99275

E-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr

Web: www.pre.aegean.gr/pms-ntedu