Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία (από 25/5/2018) - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία (από 25/5/2018)


Οι ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων για την αλλαγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) που ανακοινώθηκε από το 2016, τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική μεταστροφή της νομοθεσίας και αντικαθιστά τον νόμο περί προστασίας δεδομένων 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος και καταργείται.

Στην ερώτηση αν είναι υποχρεωμένα τα σχολεία στην Ελλάδα να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό, η απάντηση είναι καταφατική. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται «ελεγκτής δεδομένων». Δεδομένης της φύσης των σχολείων και των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται σε διάφορες μορφές για τη λειτουργία ενός σχολείου, αυτό σημαίνει ότι κάθε ελληνικό σχολείο πρέπει να συμμορφωθεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/624-gdpr

Με εκτίμηση,

Άρης Λούβρης

Εθν. Συντ. eSafety Label