Ημερίδα Πρεσβευτών eTwinning 2018 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Ημερίδα Πρεσβευτών eTwinning 2018


Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2017-18 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ