Υπόμνημα για θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Υπόμνημα για θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Κατόπιν της συζήτησης, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της σύσκεψης ανάμεσα στους ειδικούς απεσταλμένους του Μαξίμου, που αποτελούν το τεχνικό κλιμάκιο της Κυβέρνησης και τους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου, σας αποστέλλουμε εγγράφως, όπως μας ζητήθηκε, τις προτάσεις, που καταθέσαμε στην εν λόγω σύσκεψη και οι οποίες αφορούν τις απόψεις μας για την εκπαιδευτική ανάπτυξη στο νομό Σάμου για την Α/θμια Εκπ/ση.

Τα στοιχεία που αναφέρουμε αφορούν σε προβλήματα που διαπιστώνουμε την ύπαρξή τους από τη συνεργασία μας με τους Διευθυντές /τις Διευθύντριες, τους Προϊσταμένους/τις Προϊσταμένες,  τους εκπαιδευτικούς , τους γονείς, τους συνδικαλιστικούς τους φορείς καθώς και προσωπικές μας απόψεις.

1. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
ü  Πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Γενικής & Ειδικής Αγωγής  σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες
ü  Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού στα Σχολεία (φυλάκων , επιστατών, τραπεζοκόμων , γραμματέων)
ü  Δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών για κατ’ οίκον διδασκαλία

2. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ü  Εξασφάλιση  δυνατότητας ένταξης περισσότερων σχολικών μονάδων για κτιριολογική αναβάθμιση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
ü  Ανέγερση  ή διαμόρφωση κτιρίου για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σάμου μέσα στην πόλη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές
ü  Δημιουργία  τριών κολυμβητηρίων στη Σάμο (Ανατολική Σάμο, Δυτική Σάμο, Ικαρία)
ü  Δημιουργία Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης για τους μαθητές με ιδιαίτερες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που τελειώνουν την τυπική εκπαίδευση.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η διαρκής επιμόρφωση είναι αναγκαία τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για γονείς.
Ειδικότερα για τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες και να εφαρμόζονται πολύ οι τηλεδιασκέψεις για θέματα επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων.
Προϋπόθεση αποτελεί:
ü  η επιμόρφωση των γονέων για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων χρήσης των Τ.Π.Ε.
ü  η παροχή Η/Υ σε κάθε οικογένεια των απομακρυσμένων περιοχών με μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
       1.            Επαναλειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σάμο –[ Απαιτείται σε πρώτη φάση η στελέχωσή του]
       2.            Σύνδεση σχολείου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
       3.            Επαναφορά της δυνατότητας φιλοξενίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές από τους Δήμους (ενδεχομένως να ενθαρρυνθούν  οι Δήμοι να κινηθούν στην κατεύθυνση αυτή)

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΣΑΜΟΥ
Η υπηρεσία από την 21η Ιουνίου 2018 θα ΑΔΥΝΑΤΕΙ να λειτουργεί λόγω μηδενικής στελέχωσης.


Η Διευθύντρια Α/θμιας  Εκπ/σης Σάμου

Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα