Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΑΕΙ και φορείς του Υπουργείου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΑΕΙ και φορείς του Υπουργείου


Υπ’ αρ. 61729/Ε4/19.04.2018 εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΑΕΙ και φορείς του Υπουργείου Παιδείας
Η Εγκύκλιος