Υπενθύμιση εγκυκλίων για βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Υπενθύμιση εγκυκλίων για βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών


Υπενθύμιση εγκυκλίων που ισχύουν για τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ