Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ανανεωμένο) - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ανανεωμένο)

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων,ΠΕ03-Μαθηματικών και ΠΕ60-Νηπιαγωγών
και
 Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05,ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΤΕ16-Μουσικής
και
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ04.01-Φυσικών (πρώην ΠΕ04.01 και κατ` επιλογήν ΠΕ12.10), ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ80-Οικονομίας (πρώην ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40, ΠΕ15)
και
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03-, ΠΕ04.01 (πρώην ΠΕ04.01 και κατ` επιλογήν ΠΕ12.10), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ86- Πληροφορικής (πρώην ΠΕ19, ΠΕ20) και ΤΕ16-Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων.
και
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01
και
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ60 και ΠΕ70
και
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ04.01-Φυσικών (πρώην ΠΕ04.01 και κατ` επιλογήν ΠΕ12.10), ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων.