Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΙΕΠ και Ινστιτούτου Γκαίτε - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΙΕΠ και Ινστιτούτου Γκαίτε

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Ελλάδα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ