Ανάληψη υπηρεσίας Εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΠ και ΚΕΔΔΥ - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Ανάληψη υπηρεσίας Εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΠ και ΚΕΔΔΥ


Παρακάτω παραθέτουμε το υπ΄αρ. πρωτ. 1660/4-4-2018 έγγραφο σχετικά με την «Τροποποίηση και αντικατάσταση του υπ΄αρ. πρωτ. 5870/28-12-2017 εγγράφου της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας «Ορθή τήρηση των πράξεων ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες και τις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης»».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ