Πρόσκληση Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ - ΣΔΕ - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Πρόσκληση Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ - ΣΔΕ


Θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ και ΙΕΚ για μόνιμους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας

Εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης οι προσκλήσεις προς τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να διεκδικήσουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και το επιθυμούν,  θέσεις Διευθυντών και  Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και  θέσεις Υποδιευθυντών σε Δημόσια ΙΕΚ.