Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2017-18 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2017-18


Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, σε Ειδικά Σχολεία και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία.