Οδηγία για την ανανέωση απόσπασης στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Οδηγία για την ανανέωση απόσπασης στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου

Οδηγία για την ανανέωση απόσπασης στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ