Επικοινωνία με το ΟΠΣΥΔ - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Επικοινωνία με το ΟΠΣΥΔ

Εν όψει των αιτήσεων αναπληρωτών 2018-19, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την υποστήριξη του ΟΠΣΥΔ για τεχνικά θέματα αυστηρά στο opsydhelp@minedu.gov.gr .

Ευχαριστούμε

Ομάδα Υποστήριξης Ο.Π.ΣΥ.Δ.