Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το νέο οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 18/2018 ΦΕΚ 31/Α/23.02.2018) η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε., η οποία μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (e-mail γραμματείας : gppe@minedu.gov.gr), περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Διορισμών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Δ/ντρια την κα ΜΠΟΥΝΙΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ. Το e-mail της γραμματείας είναι : ddppede@minedu.gov.gr
Η Διεύθυνση Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προϊστάμενο τον κ. Χανιαλίδη Σπυρίδωνα, β) Τμήμα Β΄ Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προϊστάμενη την κα Αθανασοπούλου Βενέττα-Ευσταθία, γ) Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προϊστάμενη την κα Κυριαζή Γεωργία.
β) Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Δ/ντρια την κα Κορομπέλη Ιωάννα. Το e-mail της γραμματείας είναι: grammateiadpde@minedu.gov.gr
Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Προϊστάμενη την κα Τσιαβίκου Κωνσταντίνα, β) Τμήμα Β’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Προϊστάμενο τον κ. Μεϊμάρη Τριαντάφυλλο, γ) Τμήμα Γ’ Πειθαρχικών Διαδικασιών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Προϊστάμενη την κα Στράτου Βασιλική.
γ) Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Δ/ντρια την κα Δόκου Μαρία. Το e-mail της γραμματείας είναι : ddppe@minedu.gov.gr
Η Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Προϊστάμενη την κα Καρμίρη Τερέζα, β) Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Προϊστάμενη την κα Παναγιώτου Αριστούλα, γ) Τμήμα Γ΄ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Προϊστάμενη την κα Ολυμπίου Ιωάννα, δ) Τμήμα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Προϊστάμενη την κα Γκαρίλα Ανδρονίκη
δ) Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με Προϊσταμένη την κα Φυτουράκη Νεκταρία.
Η ηλεκτρονική υπηρεσιακή αλληλογραφία παρακαλούμε να αποστέλλεται στο e-mail: protocol@minedu.gov.gr, εκτός αν για κάποιο θέμα αυτό ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερη εγκύκλιο.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 🗎