ΚΠΕ Φιλιατών: «Παράδοση- Υδροκίνηση - Βιώσιμη ανάπτυξη» - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΚΠΕ Φιλιατών: «Παράδοση- Υδροκίνηση - Βιώσιμη ανάπτυξη»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Φιλιατών-Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κόνιτσας, προτίθενται να πραγματοποιήσουν τριήμερο σεμινάριο από 20 έως 22 Απριλίου 2018 με τίτλο: «Παράδοση- Υδροκίνηση - Βιώσιμη ανάπτυξη»
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» , Άξονας προτεραιότητας 6,  οικονομική συνδρομή θα υπάρχει και από το πρόγραμμα  ERASMUS+ KA2 2016-1-EL01-KA204-023477  “Traditional settlements, cultural heritage and sustainable development”.
  Το σεμινάριο απευθύνεται σε συντονιστές εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων που είναι μέλη του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Υδροκίνηση», το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Φιλιατών.
  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στους χώρους: του ΚΠΕ Φιλιατών, στο πολιτιστικό κέντρο Ηγουμενίτσας(Πάνθεον) και στα πεδία δράσης Κρυσταλοπηγή Παραμυθιάς και Σαμονίβας Σουλίου.
  Το σεμινάριο απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του δικτύου «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ» με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υδροκίνηση, την παρουσίαση των  τρόπων εκμετάλλευσης της κίνησης του νερού καθώς και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τις αειφόρες μορφές ενέργειας και την μεταφορά των γνώσεων  στους μαθητές.
Η επιλογή θα γίνει με προτεραιότητα σε μέλη του Δικτύου που δεν έχουν παρακολουθήσει προηγούμενο σεμινάριο του ιδίου Δικτύου.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι Παρασκευή 20/04/2018 ως Κυριακή 22/04/2018.
Σε φόρμα αίτησης που σας επισυνάπτουμε, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να την υποβάλλουν στον αρμόδιο Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ανά Δ/νση Π.Ε ή Δ.Ε. που ανήκουν. Προθεσμία υποβολής αίτησης θα είναι η Δυτέρα 26 Μαρτίου 2018
Οι συμμετέχοντες θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο Ακταίον.  Η μετακίνηση  των συμμετεχόντων προς το ΚΠΕ Φιλιατών – Θεσπρωτίας καλύπτεται από τους ιδίους. Η συμμετοχή των Υπευθύνων και μέλη Π.Ο.  ΚΠΕ θα βαρύνει τα τεχνικά δελτία των οικείων ΚΠΕ.
Ο οριστικός πίνακας συμμετεχόντων τακτικών και αναπληρωματικών να αποσταλούν από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων στο ΚΠΕ Φιλιατών ηλεκτρονικά  στον πίνακα excel που σας επισυνάπτουμε έως την 26 Μαρτίου 2018.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΣ