Συγκρότηση Τριμερών Επιτροπών για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Συγκρότηση Τριμερών Επιτροπών για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

Συγκρότηση Τριμερών Επιτροπών για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ