49η Διεθνής Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

49η Διεθνής Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe»

Σας ενημερώνουμε ότ ι ο Δήμος Βελιγραδίου και το Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου διοργανώνουν την 49η Διεθνή Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από 2 έως 5 Οκτωβρίου 2018 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο, ηλικίας 7 έως 14 ετών. Ιδιαίτερο πρόγραμμα της διοργάνωσης αποτελεί ο ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Friendship Dictionary-Λεξικό Φιλίας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 5 έως 18 ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Lidija Senicar στο e- mail: lidija.senicar@dkcb.rs
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στη Διεθνή Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» είναι η 10η Μαΐου 2018.
Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή των σχολείων σε αυτή έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.dkcb.rs/joy-of-europe-info και www.joyofeurope.rs.
Η συμμετοχή των σχολείων είναι προαιρετική, χωρίς κόστος για το Δημόσιο και γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών.
Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Συνημμένο