Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2017-18 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2017-18


Σε συνέχεια της αριθμ. 190077/Ε1/06-11-2017 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 σας αποστέλλουμε προς διευκόλυνσή σας το έντυπο για την υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων.
Από τη Διεύθυνση Διοίκησης  Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ
Τμήμα Α΄