Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

H υπ' αριθ. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ. Α. η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η οποία αφορά στην αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

Κατεβάστε την απόφαση 🗎