Οδηγίες σχετικά με την αποστολή αιτήσεων μετάταξης - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Οδηγίες σχετικά με την αποστολή αιτήσεων μετάταξης

Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Εγκύκλιος 🗎