Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών».

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις.