Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για δήλωση διάθεσης - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

ΝΕΑ

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για δήλωση διάθεσης


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με πλεόνασμα ωρών να καταθέσουν δήλωση για διάθεση σε δημοτικά σχολεία μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Συνημμένα 🖿